Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Prečítajte si krátky príbeh.

23. augusta 2019
osol

Otestujte si, ako dokážete porozumieť textu v angličtine. Príbeh je určený pre ľudí s úrovňou angličtiny B1 a vyššie.

Shake off Your Problems.

A man’s donkey has fallen into a deep pit. The man can’t pull the donkey out no matter how hard he tries. He therefore decides to bury it alive.

Soil is poured on the donkey from above. The donkey feels the load, shakes it off, and steps on it. More soil is poured.

It shakes it off and steps up. The more the load is poured, the higher it rises. By noon, the donkey is grazing in green pastures.

After much shaking off (of problems) and stepping up (learning from them), one will graze in green pastures.

 

Ak ste si príbeh prečítali a nie ste si istí, či ste porozumeli správne, môžete si porozumenie textu overiť v priloženom preklade:

 

Zbav sa svojich problémov.

Osol jedného muža padol do hlbokej jamy. Muž nedokáže osla vytiahnuť, aj keď sa akokoľvek snaží. Preto sa rozhodne ho pochovať zaživa.

Na osla padá zhora hlina. Osol ju cíti, strasie ju zo seba a postaví sa na ňu. Ďalšia hlina sa sype.

Osol ju strasie a znovu sa na ňu postaví. Čím viac hliny sa sype, tým vyššie osol stojí.  Na poludnie sa osol pasie na zelenej lúke.

Ten, kto sa vytrvale prekonáva problémy a poučí sa z nich sa bude nakoniec pásť na zelenej lúke. 🙂

 

Gramatické javy, ktoré sa v príbehu nachádzajú:

Prítomný čas jednoduchý: he tries.

Predprítomný čas jednoduchý: donkey has fallen

 Prítomný čas priebehový: donkey is grazing

Budúci čas: one will graze

Pasív v prítomnom čase: soil is poured

Frázové  slovesá: shakes it off

Privlastňovanie: A man’s donkey

Gerundium: shaking off

 

Ako vidíte, aj pri prečítaní takéhoto krátkeho príbehu je možné zopakovať,  precvičiť si množstvo gramatiky a rozšíriť slovnú zásobu. Učenie jazykov nie je len o drilovaní slovíčok a vypracovávaní gramatických cvičení.

Je aj zaujímavejšia cesta. Pravidelne si prečítajte hoci aj krátky príbeh v angličtine a výsledky sa čoskoro dostavia. Nájdite si na to tých pár minút – dajte si svoj „language break“. 🙂