Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Dajte si svoj “language break”.

20. januára 2020

Prečítajte si ďalší krátky príbeh v angličtine. Vychutnajte si príbeh a zároveň si precvičte gramatiku a rozšírte slovnú zásobu.Text je určený pre ľudí s úrovňou angličtiny B1. Učenie jazykov nie je len o drilovaní slovíčok a precvičovaní gramatiky. Je aj zaujímavejšia cesta.

 

Enjoying the gentle sea breeze, lying in a hammock, Tenali Rama’s friend is wearing a broad smile on his face.

Tenali : Why are you smiling all by yourself?

Friend : I’m thinking of the day when I will be truly happy.

Tenali : When is that?

Friend : When I have a house of my own by the sea, a comfortable car,  get married to a pretty girl, have four sons, get them educated so that they get a good job, earn a lot of money, and…

Tenali (Interrupting) : I get the picture, but what will you do after all that?

Friend : Then I can simply put up my feet and relax and enjoy the gentle breeze and the sun on my face.

Tenali : But my friend, you are doing that now itself – without having to do all that hard work!

Moral: Be happy now .

 

Ak ste si príbeh prečítali a nie ste si istí, či ste porozumeli správne, môžete si porozumenie textu overiť v priloženom preklade.

 

Priateľ Tenali Ramu leží v hojdacej sieti, užíva si jemný vánok oceánu a na tvári má široký úsmev.

Tenali: Prečo sa stále usmievaš?

Priateľ: Predstavujem si deň, keď budem skutočne šťastný.

Tenali: Kedy je ten deň?

Priateľ: Keď budem mať svoj vlastný dom pri mori, pohodlné auto, ožením sa s pekným dievčaťom, budem mať štyroch synov, budú vzdelaní, tak budú mať dobrú prácu, zarábať veľa peňazí a …

Tenali (preruší priateľa): Predstavujem si to, ale čo budeš robiť potom?

Priateľ: Potom si jednoducho vyložím nohy a budem relaxovať a užívať si jemný vánok a slnko na mojej tvári.

Tenali: Ale priateľ môj, veď to robíš predsa už teraz – bez toho, aby si musel urobiť všetko to, čo si vymenoval! 

Ponaučenie: Buď šťastný teraz.