Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Čo sú dvojjazyčné knihy a ako s nimi pracovať?

31. mája 2019

Dvojjazyčné knihy sú knihy, ktoré sú napísané v dvoch jazykoch. Na jednej strane sa nachádza text v jednom jazyku a na druhej je jeho zrkadlový preklad v druhom jazyku. Ideálne je ak kniha obsahuje aj audionahrávku.

Dvojjazyčné knihy sú výborným pomocníkom pri učení cudzieho jazyka. 

Bývajú prispôsobené gramatikou aj slovnou zásobou jednotlivým jazykovým úrovniam. Dá sa nimi cvičiť čítanie, porozumenie textu, počúvanie (pri audionahrávke), aj rozprávanie (prerozprávanie obsahu).

Ako s takýmito knihami pracovať?

Aj práca s dvojjazyčnou knihou si vyžaduje systém a pravidelnosť aby vám priniesla čo najlepšie výsledky.

Vyhraďte si na čítanie každý deň aspoň 10 – 15 minút.

Pravidelne (najlepšie každý deň) si prečítajte 1 – 2 strany z knihy (najlepšie jeden ucelený krátky príbeh) a vytvorte si tento návyk. Takto budete stále v kontakte s jazykom a jazyk sa vám postupne dostane pod kožu.

Jeden deň si môžete text len čítať a porovnávať so slovenským prekladom. Druhý deň text len počúvajte a popri tom čítajte v cudzom jazyku. Ďalší deň, keď už budete s textom oboznámení, si ho môžete vypočuť bez čítania. Ak sa chcete zlepšiť aj v rozprávaní, prerozprávajte si nahlas dej vypočutého textu (najlepšie podľa osnovy alebo obrázkov).

Ak chcete, môžete začať aj opačne – začať počúvaním nahrávky, potom čítať text a počúvať zároveň a nakoniec si text len prečítať a porovnať so slovenským prekladom. Po poslednom prečítaní textu si skúste jeho obsah nahlas prerozprávať.

Takýmto spôsobom vám učenie zaberie len pár minút denne, no dosiahnete veľmi rýchle pokroky. Ak si vyberiete pre vás zaujímavú knihu, učenie sa vám stane zábavou.

 

Prajem vám teda veľa zábavy a rýchly pokrok v učení.